עמוד ראשי

מתוך socialsciences

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(משלוח הודעות)
שורה 5: שורה 5:
שיקול הדעת הטכני והמערכתי מופעל בשים לב לאופי התגובות ולמטרות המקצועיות של ההרשת. מנויי הרשת מוזמנים לסייע בעיצוב וכתיבה של כלליה ומתבקשים לעודד את עמיתיהם ותלמידי המחקר שלהם להצטרף אליה.  
שיקול הדעת הטכני והמערכתי מופעל בשים לב לאופי התגובות ולמטרות המקצועיות של ההרשת. מנויי הרשת מוזמנים לסייע בעיצוב וכתיבה של כלליה ומתבקשים לעודד את עמיתיהם ותלמידי המחקר שלהם להצטרף אליה.  
-
<br>
+
<br>  
-
== <span style="color: #339966">'''מטרות הרשת'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''מטרות הרשת'''</span> ==
ליצור זירה של שיח בנושאים מקצועיים לטובת קידומה של קהיליית מחקר מגוונת ומלוכדת ועל ידי כך לסייע להתפתחות לחיזוק הקשר בין חברי הקהיליה. תקשורת פעילה וקשרים חברתיים הם תנאי-קדם להתפתחות פרופסיונלית ולחיזוק נורמות של פעולה מקצועית, שקופה ופתוחה.  
ליצור זירה של שיח בנושאים מקצועיים לטובת קידומה של קהיליית מחקר מגוונת ומלוכדת ועל ידי כך לסייע להתפתחות לחיזוק הקשר בין חברי הקהיליה. תקשורת פעילה וקשרים חברתיים הם תנאי-קדם להתפתחות פרופסיונלית ולחיזוק נורמות של פעולה מקצועית, שקופה ופתוחה.  
-
== <span style="color: #339966">'''רקע להקמת הרשת'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''רקע להקמת הרשת'''</span> ==
ישנן לפחות שלוש סיבות טובות לקיים את הקהיליה הוירטואלית של מדעי החברה בישראל.  
ישנן לפחות שלוש סיבות טובות לקיים את הקהיליה הוירטואלית של מדעי החברה בישראל.  
שורה 19: שורה 19:
'''שנית''', דומה שהשליחות האקדמית והמטרה הדיסיפלינרית של מדעי החברה בישראל ובעולם אינה ברורה. העולם המדעי של מדעי החברה, בדומה למערכת הפוליטית ולחברה הישראלית בכלל, עובר תהליכי פיצול, שבירה וקונפליקט דיציפלנירי, תיאורטי ומתודי. ייתכן שרשימת מדעי החברה בישראל תתרום במשהו לדיון בנושאים אלה לטובת הבנה עצמית טובה יותר של תהליכי השינוי.  
'''שנית''', דומה שהשליחות האקדמית והמטרה הדיסיפלינרית של מדעי החברה בישראל ובעולם אינה ברורה. העולם המדעי של מדעי החברה, בדומה למערכת הפוליטית ולחברה הישראלית בכלל, עובר תהליכי פיצול, שבירה וקונפליקט דיציפלנירי, תיאורטי ומתודי. ייתכן שרשימת מדעי החברה בישראל תתרום במשהו לדיון בנושאים אלה לטובת הבנה עצמית טובה יותר של תהליכי השינוי.  
-
'''שלישית''', מערכת ההשכלה הגבוהה היא אחת מעמודי התווך של החברה הישראלית. קיומה ושיגשוגה של המערכת הוא אינטרס של כל אחד ואחד מאיתנו. פורומים אלקטרוניים פתוחים עשויים לקדם אינטרסים משותפים אלו בצורה פתוחה וביקורתית.
+
'''שלישית''', מערכת ההשכלה הגבוהה היא אחת מעמודי התווך של החברה הישראלית. קיומה ושיגשוגה של המערכת הוא אינטרס של כל אחד ואחד מאיתנו. פורומים אלקטרוניים פתוחים עשויים לקדם אינטרסים משותפים אלו בצורה פתוחה וביקורתית.  
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''משלוח הודעות'''</span>  ==
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''משלוח הודעות'''</span>  ==
-
למשלוח הודעות לכל חברי הרשת שלח את הודעתך ל-  
+
למשלוח הודעות לכל חברי הרשת שלח את הודעתך ל-[mailto:socsci-il@listserver.huji.ac.il socsci-il@listserver.huji.ac.il]  
-
<div align="left">
+
-
[mailto:socsci-il@listserver.huji.ac.il socsci-il@listserver.huji.ac.il]  
+
-
</div>
+
-
== <span style="color: #339966">'''הרשמה וגריעה מהרשת''' </span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''הרשמה וגריעה מהרשת''' </span> ==
-
ניתן להירשם והיגרע מהרשת באמצעות פנייה לדואר אלקטורני: [mailto:social.science.il@gmail.com social.science.il@gmail.com]
+
ניתן להירשם והיגרע מהרשת באמצעות פנייה לדואר אלקטורני: [mailto:social.science.il@gmail.com social.science.il@gmail.com]  
-
== <span style="color: #339966">'''ארכיון ההודעות של הרשת'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''ארכיון ההודעות של הרשת'''</span> ==
ארכיון ההודעות של הרשת מאפשר קריאה מסודרת של כל ההודעות שעברו ברשת מאז הקמתה בינואר 2008. גישה לארכיון אפשרית רק באמצעות סיסמה דרך [http://listserver.cc.huji.ac.il/mailman/listinfo/socsci-il דף הבית של הרשת]. כדי לקבל את הסיסמה את/ה צריכה להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני המדויקת שבו את/ה רשומ/ה.  
ארכיון ההודעות של הרשת מאפשר קריאה מסודרת של כל ההודעות שעברו ברשת מאז הקמתה בינואר 2008. גישה לארכיון אפשרית רק באמצעות סיסמה דרך [http://listserver.cc.huji.ac.il/mailman/listinfo/socsci-il דף הבית של הרשת]. כדי לקבל את הסיסמה את/ה צריכה להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני המדויקת שבו את/ה רשומ/ה.  
-
== <span style="color: #339966">'''מדיניות הפרסום של עורך הרשת'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''מדיניות הפרסום של עורך הרשת'''</span> ==
עורך הרשת מפעיל שיקול דעת לגבי ההודעות המפורסמות ברשת. שיקול הדעת מכוון לשמור על האיזון בין מטרות הרשת כרשימה פתוחה לבין מטרותיה המקצועיות. נושאים שאינם נוגעים לחברי הקבוצה כקבוצה לא יאושרו אלא לאחר שיקול דעת. בהחלטה על אישור נושאים נלקחים בחשבון איכות המסר, והתאמתו למטרות הפורום. מסרים שחוזרים חזור ושנה על תכנים שהועברו כבר במסגרת הדיון המתפתח לא יאושרו.  
עורך הרשת מפעיל שיקול דעת לגבי ההודעות המפורסמות ברשת. שיקול הדעת מכוון לשמור על האיזון בין מטרות הרשת כרשימה פתוחה לבין מטרותיה המקצועיות. נושאים שאינם נוגעים לחברי הקבוצה כקבוצה לא יאושרו אלא לאחר שיקול דעת. בהחלטה על אישור נושאים נלקחים בחשבון איכות המסר, והתאמתו למטרות הפורום. מסרים שחוזרים חזור ושנה על תכנים שהועברו כבר במסגרת הדיון המתפתח לא יאושרו.  
-
<br>
+
<br>  
-
== <span style="color: #339966">'''כללי התנהגות:''' </span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''כללי התנהגות:''' </span> ==
כללי התנהגות ברשת עדיין בגיבוש. חברי הרשימה מוזמנים לעזור בגיבוש כללי ההתנהגות באמצעות ניסוח משותף (כלומר שינוי ועריכה של אתר זה. לשם כך צריך להירשם לאתר. ראה/י הוראות למעלה).  
כללי התנהגות ברשת עדיין בגיבוש. חברי הרשימה מוזמנים לעזור בגיבוש כללי ההתנהגות באמצעות ניסוח משותף (כלומר שינוי ועריכה של אתר זה. לשם כך צריך להירשם לאתר. ראה/י הוראות למעלה).  
שורה 52: שורה 49:
*כדי להקל על המנויים לרשימה, אחראי הרשימה יפעיל שיקול דעת בקשר לנושאים ולתכנים העוברים ברשת.
*כדי להקל על המנויים לרשימה, אחראי הרשימה יפעיל שיקול דעת בקשר לנושאים ולתכנים העוברים ברשת.
-
<br>
+
<br>  
-
=== <span style="color: #339966">'''סמינרים מחלקתיים'''</span> ===
+
=== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''סמינרים מחלקתיים'''</span> ===
הודעות על סמינרים מחלקתיים יועברו ברשת רק לאחר שיקול דעת ובהתייחס למידת העניין של חברי הרשת בסמינר ומידת קיומם של ערוצים אלטרנטיבים, ממוקדים יותר, לפרסום.  
הודעות על סמינרים מחלקתיים יועברו ברשת רק לאחר שיקול דעת ובהתייחס למידת העניין של חברי הרשת בסמינר ומידת קיומם של ערוצים אלטרנטיבים, ממוקדים יותר, לפרסום.  
-
<br>
+
<br>  
-
== <span style="color: #339966">'''מה לא קביל להעברה ברשת:''' </span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''מה לא קביל להעברה ברשת:''' </span> ==
*העתקי מכתבים המיועדים לנמענים אחרים שאינם כלולים ברשת  
*העתקי מכתבים המיועדים לנמענים אחרים שאינם כלולים ברשת  
שורה 71: שורה 68:
*רצוי לא לצרף חתימה מפורטת להודעה.
*רצוי לא לצרף חתימה מפורטת להודעה.
-
== <span style="color: #339966">'''שפות התקשורת ברשת'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''שפות התקשורת ברשת'''</span> ==
*שפות התקשורת המשמשות תדיר ברשת הן עברית ואנגלית. קח/י בחשבון שלעיתים קרובות יש בעיות בקריאת דואר בעברית בעיקר כאשר ישנה התכתבות חוזרת ונשנית בין חברי הרשימה.
*שפות התקשורת המשמשות תדיר ברשת הן עברית ואנגלית. קח/י בחשבון שלעיתים קרובות יש בעיות בקריאת דואר בעברית בעיקר כאשר ישנה התכתבות חוזרת ונשנית בין חברי הרשימה.
שורה 79: שורה 76:
*כאשר את/ה כותב בשפה שאינה עברית או אנגלית אנא הודע למנהל הרשימה מראש מה תוכן הדואר האלקטרוני על מנת לעזור לו להחליט האם החומר מתאים לרשימה.
*כאשר את/ה כותב בשפה שאינה עברית או אנגלית אנא הודע למנהל הרשימה מראש מה תוכן הדואר האלקטרוני על מנת לעזור לו להחליט האם החומר מתאים לרשימה.
-
== <span style="color: #339966">'''לתשומת לבך'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(51, 153, 102);">'''לתשומת לבך'''</span> ==
המידע והדעות המובעות ברשימה הם על דעת הכותבים ואחריותם/ן בלבד.  
המידע והדעות המובעות ברשימה הם על דעת הכותבים ואחריותם/ן בלבד.  
-
== <span style="color: #008080">'''הצעות, רעיונות ותגובות'''</span> ==
+
== <span style="color: rgb(0, 128, 128);">'''הצעות, רעיונות ותגובות'''</span> ==
הנך מוזמנ/ת להגיב על פעולת רשת הדואר האלקטרוני "מדעי החברה-ישראל". על מנת לעשות זאת הנך צריך לעבור תהליך הרשמה לאתר (ראה בראש העמוד)  
הנך מוזמנ/ת להגיב על פעולת רשת הדואר האלקטרוני "מדעי החברה-ישראל". על מנת לעשות זאת הנך צריך לעבור תהליך הרשמה לאתר (ראה בראש העמוד)  
שורה 89: שורה 86:
.  
.  
-
= <span style="color: #000080">'''התאגדויות מקצועיות במדעי החברה בישראל'''</span> =
+
= <span style="color: rgb(0, 0, 128);">'''התאגדויות מקצועיות במדעי החברה בישראל'''</span> =
-
== רשתות אלקטרוניות נוספות במדעי החברה ==
+
== רשתות אלקטרוניות נוספות במדעי החברה ==
רשימת פוליטיקס "Politics" היא רשימה אלקטרונית פתוחה אחרת שמאגדת חוקרים בתחום מדע המדינה בארץ. רוב רובם של חברי רשימת פוליטיקס מנויים גם לרשימת מדעי החברה-ישראל. כיוון שכך אין צורך לשלוח את אותו המסר גם לחברי רשימת פוליטיקס וגם לחברי מדעי החברה-ישראל. הקישור הבא יוביל אותך: [http://politicsil.wiki.huji.ac.il לרישום ברשימת פוליטיקס]. במקרה של קשיים בהצטרופות ברשימה כתוב לפרופ' דוד לוי-פאור  
רשימת פוליטיקס "Politics" היא רשימה אלקטרונית פתוחה אחרת שמאגדת חוקרים בתחום מדע המדינה בארץ. רוב רובם של חברי רשימת פוליטיקס מנויים גם לרשימת מדעי החברה-ישראל. כיוון שכך אין צורך לשלוח את אותו המסר גם לחברי רשימת פוליטיקס וגם לחברי מדעי החברה-ישראל. הקישור הבא יוביל אותך: [http://politicsil.wiki.huji.ac.il לרישום ברשימת פוליטיקס]. במקרה של קשיים בהצטרופות ברשימה כתוב לפרופ' דוד לוי-פאור  
-
<br>
+
<br>  
-
== רשימת דוקטורנטים במדעי החברה ==
+
== רשימת דוקטורנטים במדעי החברה ==
התארגנות סטודנטים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה הובילה להקמת רשת דוקטורנטים ארצית. לפרטים, הצטרפות ומשלוח דואר אלקטרוני ראה: [http://sites.google.com/site/candidatesphd רשת דוקטורנטים ארצית של סטודנטים במדעי החברה]  
התארגנות סטודנטים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה הובילה להקמת רשת דוקטורנטים ארצית. לפרטים, הצטרפות ומשלוח דואר אלקטרוני ראה: [http://sites.google.com/site/candidatesphd רשת דוקטורנטים ארצית של סטודנטים במדעי החברה]  
-
== גופי מימון וחשיבה ארציים בתחום מדעי החברה בארץ ==
+
== גופי מימון וחשיבה ארציים בתחום מדעי החברה בארץ ==
[http://www.ift.co.il האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, התוכנית לקידום מחקר במדעי החברה]  
[http://www.ift.co.il האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, התוכנית לקידום מחקר במדעי החברה]  
שורה 118: שורה 115:
*האגודה הישראלית למשפט וכלכלה  
*האגודה הישראלית למשפט וכלכלה  
*[http://isllss.huji.ac.il/magazine.htm האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי]  
*[http://isllss.huji.ac.il/magazine.htm האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי]  
-
*[http://law.huji.ac.il/merkazim.asp?cat=1949&in=1905 האגודה הישראלית למשפט פרטי]
+
*[http://law.huji.ac.il/merkazim.asp?cat=1949&in=1905 האגודה הישראלית למשפט פרטי]  
*האגודה הישראלית לקרימינלוגיה  
*האגודה הישראלית לקרימינלוגיה  
*[http://micro5.mscc.huji.ac.il/~iasei האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופאית]  
*[http://micro5.mscc.huji.ac.il/~iasei האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופאית]  
*[http://www.ishps.org האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים]  
*[http://www.ishps.org האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים]  
*[http://www.gerontology.org.il/about_en.asp האגודה הישראלית לגרנטולוגיה]  
*[http://www.gerontology.org.il/about_en.asp האגודה הישראלית לגרנטולוגיה]  
-
*[http://www.bahurbooks.com/forum/forum_topics.asp?FID=15 החברה הישראלית להיסטוריה של הרפואה]
+
*[http://www.bahurbooks.com/forum/forum_topics.asp?FID=15 החברה הישראלית להיסטוריה של הרפואה]  
*[http://www.aisisraelstudies.org/index.ehtml האגודה ללימודי ישראל]
*[http://www.aisisraelstudies.org/index.ehtml האגודה ללימודי ישראל]
-
<br>.
+
<br>.  
== אגודות מקצועיות ישראליות הרלוונטיות לתחום מדעי החברה  ==
== אגודות מקצועיות ישראליות הרלוונטיות לתחום מדעי החברה  ==
שורה 149: שורה 146:
*[http://www.jcpa.org.il המרכז הירושלמי לעניני ציבור ומדינה]  
*[http://www.jcpa.org.il המרכז הירושלמי לעניני ציבור ומדינה]  
*[http://www.szold.org.il מכון הנרייטה סאלד]  
*[http://www.szold.org.il מכון הנרייטה סאלד]  
-
*[http://cmsprod.bgu.ac.il/centers/icqm המרכז הישראלי למחקר איכותני באוניברסיטת בן-גוריון]
+
*[http://cmsprod.bgu.ac.il/centers/icqm המרכז הישראלי למחקר איכותני באוניברסיטת בן-גוריון]  
-
*[http://espanet.org.il הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל]
+
*[http://espanet.org.il הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל]  
*[http://regulation.wiki.huji.ac.i פורום ירושליים לרגולציה וממשליות]
*[http://regulation.wiki.huji.ac.i פורום ירושליים לרגולציה וממשליות]
-
<br>
 
-
== תוכניות לימודי בנושאי צבא וביטחון ==
+
<br>
 +
 
 +
== תוכניות לימודי בנושאי צבא וביטחון ==
לימודי צבא וביטחון הם החיבור שבין האקדמיה לנושאי הביטחון. הלימודים בישראל נערכים כבמרבית מדינות העולם במסגרת של מדע המדינה עם זיקה ליחסים בין לאומיים. התחום הוא בין תחומי ומנקז אליו חוקרים ממחלקות כהיסטוריה, מזרח תיכון, מזרח אסיה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. התחום נע בין תיאורטי למכוון מדיניות ובניגוד לתחומים אחרים במדע המדינה, חלק גדול מחוקריו הם אנשי מערכת הביטחון לשעבר או בהווה.  
לימודי צבא וביטחון הם החיבור שבין האקדמיה לנושאי הביטחון. הלימודים בישראל נערכים כבמרבית מדינות העולם במסגרת של מדע המדינה עם זיקה ליחסים בין לאומיים. התחום הוא בין תחומי ומנקז אליו חוקרים ממחלקות כהיסטוריה, מזרח תיכון, מזרח אסיה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. התחום נע בין תיאורטי למכוון מדיניות ובניגוד לתחומים אחרים במדע המדינה, חלק גדול מחוקריו הם אנשי מערכת הביטחון לשעבר או בהווה.  
שורה 175: שורה 173:
.  
.  
 +
<br>
-
 
+
== '''פורומים אקדמיים לדיון בנושאי השכלה גבוהה''' ==
-
== '''פורומים אקדמיים לדיון בנושאי השכלה גבוהה''' ==
+
*[http://www.neaman.org.il/NeamanHeb/publications/by_issue_list.asp?fid=633&parent_fid=489 הפורום להשכלה גבוהה של מוסד נאמן]  
*[http://www.neaman.org.il/NeamanHeb/publications/by_issue_list.asp?fid=633&parent_fid=489 הפורום להשכלה גבוהה של מוסד נאמן]  
*[http://www.publiceducation.org.il הפורום להגנת ההשכלה הציבורית]  
*[http://www.publiceducation.org.il הפורום להגנת ההשכלה הציבורית]  
-
*[http://www.bashaar.org.il/default.asp בשער, קהיליה אקדמית למען החברה בישראל]
+
*[http://www.bashaar.org.il/default.asp בשער, קהיליה אקדמית למען החברה בישראל]  
*[http://listserv.technion.ac.il/cgi-bin/wa?A0=academia&X=6B106D39EA712D3D0B&Y=censor%40ee.bgu.ac.il אקדמיה: רשימה אלקטרונית ארצית בנושאים אקדמיים], מנוהלת על יד [mailto:censor@ee.bgu.ac.il פרופ' דן צנזור], אוניברסיטת בן גוריון
*[http://listserv.technion.ac.il/cgi-bin/wa?A0=academia&X=6B106D39EA712D3D0B&Y=censor%40ee.bgu.ac.il אקדמיה: רשימה אלקטרונית ארצית בנושאים אקדמיים], מנוהלת על יד [mailto:censor@ee.bgu.ac.il פרופ' דן צנזור], אוניברסיטת בן גוריון
-
<br>.
+
<br>.  
-
=='''קישורים'''==
+
== '''קישורים''' ==
*[http://www.pickpook.org "פיקפוק" - עיתון הסטודנטים של המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית]
*[http://www.pickpook.org "פיקפוק" - עיתון הסטודנטים של המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית]
 +
<br>
-
* [http://www.szold.org.il/Content/Articles/Site_Articles.asp?Article=250 מגמות]
+
*[http://www.szold.org.il/Content/Articles/Site_Articles.asp?Article=250 מגמות]
-
.
+
.  
-
* [http://eshkol.huji.ac.il/eshkolot.htm ספרית אשכולות]
+
-
.
+
*[http://eshkol.huji.ac.il/eshkolot.htm ספרית אשכולות]
 +
 
 +
.  
-
= '''העולם של ויקי''' =
+
= '''העולם של ויקי''' =
טכנולוגיית ויקי פותחת מגוון של אפשרויות לקידום הוראה ומחקר באמצעות שיתוף פעולה. להלן מספר דוגמאות וקישורים שעשויים לסייע בעניין זה:  
טכנולוגיית ויקי פותחת מגוון של אפשרויות לקידום הוראה ומחקר באמצעות שיתוף פעולה. להלן מספר דוגמאות וקישורים שעשויים לסייע בעניין זה:  
-
<br>
+
<br>  
*[http://barcelona.cc.huji.ac.il/wiki/index.php?d=1 פתיחת ויקי באוניברסיטה העברית]
*[http://barcelona.cc.huji.ac.il/wiki/index.php?d=1 פתיחת ויקי באוניברסיטה העברית]
שורה 208: שורה 208:
*[http://help.wiki.huji.ac.il סיוע ויקי באוניברסיטה העברית]
*[http://help.wiki.huji.ac.il סיוע ויקי באוניברסיטה העברית]
-
<br>
+
<br>  
-
== הוראה, מחקר וקהילתיות באמצעות ויקי: פרויקטים לדוגמא ==
+
== הוראה, מחקר וקהילתיות באמצעות ויקי: פרויקטים לדוגמא ==
*[http://doctorat.wiki.co.il לכתוב דוקטורט ולהצליח: עצות לתלמיד דוקטורט ישראלי], אתר בהקמה
*[http://doctorat.wiki.co.il לכתוב דוקטורט ולהצליח: עצות לתלמיד דוקטורט ישראלי], אתר בהקמה

גרסה מתאריך 10:42, 6 במרץ 2010


Image:Socsci.jpg


מדעי החברה-ישראל היא רשת דואר אלקטרונית המיועדת לאפשר קשר יעיל ואמיץ בין סגל אקדמי, סגל מינהלי ותלמידי מחקר במדעי החברה בארץ. הרשת הוקמה בפברואר 2008. פרופ' דוד לוי-פאור מהמחלקה למדע המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית ע"ש פדרמן באוניברסיטה העברית משמש כעורך.

שיקול הדעת הטכני והמערכתי מופעל בשים לב לאופי התגובות ולמטרות המקצועיות של ההרשת. מנויי הרשת מוזמנים לסייע בעיצוב וכתיבה של כלליה ומתבקשים לעודד את עמיתיהם ותלמידי המחקר שלהם להצטרף אליה.


תוכן עניינים

מטרות הרשת

ליצור זירה של שיח בנושאים מקצועיים לטובת קידומה של קהיליית מחקר מגוונת ומלוכדת ועל ידי כך לסייע להתפתחות לחיזוק הקשר בין חברי הקהיליה. תקשורת פעילה וקשרים חברתיים הם תנאי-קדם להתפתחות פרופסיונלית ולחיזוק נורמות של פעולה מקצועית, שקופה ופתוחה.

רקע להקמת הרשת

ישנן לפחות שלוש סיבות טובות לקיים את הקהיליה הוירטואלית של מדעי החברה בישראל.

ראשית, קיומן של קהיליות מקצועיות פתוחות מחוץ למסגרת הארגונית של מקום העבודה חיוני להתפתחות המקצוע כמו גם לקיומה של חברה אזרחית ערה וחזקה. הקהילות המקצועיות הפתוחות, לצד אלו המאורגנות והממוסדות, הן נשמת אפה של הדמוקרטיה ועמוד התווך של החברה האזרחית בישראל.

שנית, דומה שהשליחות האקדמית והמטרה הדיסיפלינרית של מדעי החברה בישראל ובעולם אינה ברורה. העולם המדעי של מדעי החברה, בדומה למערכת הפוליטית ולחברה הישראלית בכלל, עובר תהליכי פיצול, שבירה וקונפליקט דיציפלנירי, תיאורטי ומתודי. ייתכן שרשימת מדעי החברה בישראל תתרום במשהו לדיון בנושאים אלה לטובת הבנה עצמית טובה יותר של תהליכי השינוי.

שלישית, מערכת ההשכלה הגבוהה היא אחת מעמודי התווך של החברה הישראלית. קיומה ושיגשוגה של המערכת הוא אינטרס של כל אחד ואחד מאיתנו. פורומים אלקטרוניים פתוחים עשויים לקדם אינטרסים משותפים אלו בצורה פתוחה וביקורתית.

משלוח הודעות

למשלוח הודעות לכל חברי הרשת שלח את הודעתך ל-socsci-il@listserver.huji.ac.il

הרשמה וגריעה מהרשת

ניתן להירשם והיגרע מהרשת באמצעות פנייה לדואר אלקטורני: social.science.il@gmail.com

ארכיון ההודעות של הרשת

ארכיון ההודעות של הרשת מאפשר קריאה מסודרת של כל ההודעות שעברו ברשת מאז הקמתה בינואר 2008. גישה לארכיון אפשרית רק באמצעות סיסמה דרך דף הבית של הרשת. כדי לקבל את הסיסמה את/ה צריכה להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני המדויקת שבו את/ה רשומ/ה.

מדיניות הפרסום של עורך הרשת

עורך הרשת מפעיל שיקול דעת לגבי ההודעות המפורסמות ברשת. שיקול הדעת מכוון לשמור על האיזון בין מטרות הרשת כרשימה פתוחה לבין מטרותיה המקצועיות. נושאים שאינם נוגעים לחברי הקבוצה כקבוצה לא יאושרו אלא לאחר שיקול דעת. בהחלטה על אישור נושאים נלקחים בחשבון איכות המסר, והתאמתו למטרות הפורום. מסרים שחוזרים חזור ושנה על תכנים שהועברו כבר במסגרת הדיון המתפתח לא יאושרו.


כללי התנהגות:

כללי התנהגות ברשת עדיין בגיבוש. חברי הרשימה מוזמנים לעזור בגיבוש כללי ההתנהגות באמצעות ניסוח משותף (כלומר שינוי ועריכה של אתר זה. לשם כך צריך להירשם לאתר. ראה/י הוראות למעלה).

בעיקרון הרשימה מוגבלת לנושאים אקדמיים שאינם מקבלים ביטוי מתאים ומספיק באמצעי תקשורת אחרים. במקרים מסוימים מותרת העברת הודעות "פרטיות" (דהיינו החלפת דירות או שכירה של דירות בענייני שבתון).

 • יש להזדהות בשם מלא, ניתן ורצוי לציין השתייכות ארגונית
 • כדי להקל על המנויים לרשימה, אחראי הרשימה יפעיל שיקול דעת בקשר לנושאים ולתכנים העוברים ברשת.


סמינרים מחלקתיים

הודעות על סמינרים מחלקתיים יועברו ברשת רק לאחר שיקול דעת ובהתייחס למידת העניין של חברי הרשת בסמינר ומידת קיומם של ערוצים אלטרנטיבים, ממוקדים יותר, לפרסום.


מה לא קביל להעברה ברשת:

 • העתקי מכתבים המיועדים לנמענים אחרים שאינם כלולים ברשת
 • מכתבי שרשרת
 • תגובות קצרות שאינן מפורטות ומנומקות.
 • תגובות משמיצות או לא מנומסות
 • הודעות פרטיות כאשר מדובר ברכב בלבד ולא בדירה (ובמיוחד דירה מרוהטת) שקשה למצוא אותה.
 • הודעות אנונימיות
 • כאשר מגיבים על הודעה קודמת, רצוי למחוק אותה ולהשאיר את התגובה בלבד. במקרה הצורך, ניתן לצטט קטעים קצרים.
 • רצוי לא לצרף חתימה מפורטת להודעה.

שפות התקשורת ברשת

 • שפות התקשורת המשמשות תדיר ברשת הן עברית ואנגלית. קח/י בחשבון שלעיתים קרובות יש בעיות בקריאת דואר בעברית בעיקר כאשר ישנה התכתבות חוזרת ונשנית בין חברי הרשימה.
 • כתיבה בערבית אפשרית כמו גם כתיבה ברוסית ואמהרית. לא היה לנו ניסיון מעין זה עד כה אבל תמיד יש לצפות לחידושים וחדשנויות.
 • כאשר את/ה כותב בשפה שאינה עברית או אנגלית אנא הודע למנהל הרשימה מראש מה תוכן הדואר האלקטרוני על מנת לעזור לו להחליט האם החומר מתאים לרשימה.

לתשומת לבך

המידע והדעות המובעות ברשימה הם על דעת הכותבים ואחריותם/ן בלבד.

הצעות, רעיונות ותגובות

הנך מוזמנ/ת להגיב על פעולת רשת הדואר האלקטרוני "מדעי החברה-ישראל". על מנת לעשות זאת הנך צריך לעבור תהליך הרשמה לאתר (ראה בראש העמוד)

.

התאגדויות מקצועיות במדעי החברה בישראל

רשתות אלקטרוניות נוספות במדעי החברה

רשימת פוליטיקס "Politics" היא רשימה אלקטרונית פתוחה אחרת שמאגדת חוקרים בתחום מדע המדינה בארץ. רוב רובם של חברי רשימת פוליטיקס מנויים גם לרשימת מדעי החברה-ישראל. כיוון שכך אין צורך לשלוח את אותו המסר גם לחברי רשימת פוליטיקס וגם לחברי מדעי החברה-ישראל. הקישור הבא יוביל אותך: לרישום ברשימת פוליטיקס. במקרה של קשיים בהצטרופות ברשימה כתוב לפרופ' דוד לוי-פאור


רשימת דוקטורנטים במדעי החברה

התארגנות סטודנטים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה הובילה להקמת רשת דוקטורנטים ארצית. לפרטים, הצטרפות ומשלוח דואר אלקטרוני ראה: רשת דוקטורנטים ארצית של סטודנטים במדעי החברה

גופי מימון וחשיבה ארציים בתחום מדעי החברה בארץ

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, התוכנית לקידום מחקר במדעי החברה

אגודות מקצועיות במדעי החברה


.

אגודות מקצועיות ישראליות הרלוונטיות לתחום מדעי החברה


.

מכוני ומרכזי מחקר במדעי החברה


תוכניות לימודי בנושאי צבא וביטחון

לימודי צבא וביטחון הם החיבור שבין האקדמיה לנושאי הביטחון. הלימודים בישראל נערכים כבמרבית מדינות העולם במסגרת של מדע המדינה עם זיקה ליחסים בין לאומיים. התחום הוא בין תחומי ומנקז אליו חוקרים ממחלקות כהיסטוריה, מזרח תיכון, מזרח אסיה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ועוד. התחום נע בין תיאורטי למכוון מדיניות ובניגוד לתחומים אחרים במדע המדינה, חלק גדול מחוקריו הם אנשי מערכת הביטחון לשעבר או בהווה.

התחום עוסק ב:תפוצת נשק גרעיני, ביולוגי וכימי, טכנולוגיה ביטחונית, סדר עולמי ביטחוני, שינויים במדיניות הביטחון ובפעולות ביטחוניות באסיה, המזרח התיכון, אירופה ואמריקה, חוק וצבא, הגות צבאית, מודיעין, סוגי משטרים ולחימה, דת ומלחמה, תקשורת וביטחון ועוד.

לימודי צבא וביטחון במחלקות קשורים בדרך כלל למכון מחקר, במסגרתו נערכים כנסים העוסקים לשאלות היום מטעמו מתפרסמים מחקרים בנושא. מכוני המחקר בתחום כוללים את:

.


פורומים אקדמיים לדיון בנושאי השכלה גבוהה


.

קישורים


.

.

העולם של ויקי

טכנולוגיית ויקי פותחת מגוון של אפשרויות לקידום הוראה ומחקר באמצעות שיתוף פעולה. להלן מספר דוגמאות וקישורים שעשויים לסייע בעניין זה:הוראה, מחקר וקהילתיות באמצעות ויקי: פרויקטים לדוגמא

שימוש בויקי להוראה ומחקר

עזרה

כלים אישיים